Neurologia

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

Specjalista II st. neurologia

W latach 1996 – 2000 Prorektor ds. Klinicznych Śląskiej Akademii Medycznej.  Od 1996 do 2015 Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu. Aktualnie konsultant  oddziału neurologii PSK nr 1 w Zabrzu.

Organizatorka pracowni badań neurofizjologicznych (EEG, EMG, potencjały wywołane) i badań naczyniowych (USG – Doppler tętnic dogłowowych i wewnątrzczaszkowych) oraz neurorehabilitacji w PSK nr 1 w Zabrzu. Wychowawczyni ponad 20 specjalistów neurologii.    Promotorkadoktoratów 19 lekarzy. Recenzentka w kilkudziesięciu postępowaniach o nadanie tytułu i stopni naukowych.Współautorka kilku podręczników akademickich. Współautorka krajowych wytycznych postępowania w chorobach układu nerwowego. Profesor neurologii w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (od 2016 r.). Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii (od 2012 r.)                                                                                                              

Główne zainteresowania naukowe:

  • padaczka oporna na leczenie,
  • badanie zaburzeń wyższych czynności intelektualnych za pomocą endogennych potencjałów wywołanych,
  • zastosowanie potencjałów wywołanych w powiązaniu z ultrasonografią przezczaszkową w ocenie następstw hipoglikemii,
  • ocena dopplerowska rezerwy naczyniowej mózgu w stanach patologii ośrodkowego układu nerwowego,
  • zastosowanie elektrofizjologicznej oceny rehabilitacji ruchowej oraz oceny jakości życia w przewlekłych chorobach neurologicznych.

Przynależność do towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Neurologiczne (Wiceprezes Zarządu Głównego, Przewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału PTN przez 3 kadencje).                                                                           
  • Członek Komisji Nauk Neurologicznych PAN.

 

Krystyna Barbara Pierzchała - ZnanyLekarz.pl