Torakochirurgia

Zapewniamy specjalistyczną diagnostykę pacjentom z chorobami nowotworowymi układu oddechowego oraz nowoczesne chirurgiczne leczenie wszelkich guzów klatki piersiowej prowadzane w nowoczesnym oddziale torakochirurgicznym przez wybitnego specjalistę w tej dziedzinie.

W zakresie torakochirurgii naszym pacjentom oferujemy:

  • konsultacje w przypadkach nieprawidłowego obrazu RTG lub TK płuc,
  • kwalifikacja do leczenia operacyjnego w przypadku rozpoznania raka płuca,
  • diagnostyka inwazyjna guzów płuc metodą biopsji endoskopowej z ultrasonografią EBUS / EUS,
  • leczenie operacyjne chorób klatki piersiowej i śródpiersia.