Pulmonologia

Centrum Medyczne Profilaktyka zapewnia kompleksowe diagnostykę i nowoczesne leczenie wszelkich chorób układu oddechowego.

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zapaleń płuc, sarkoidozy, a także w chorobach alergicznych. Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie przewlekłego obturacyjnego bezdechu we śnie. Oferujemy fachową poradę w przypadkach nieprawidłowego obrazu RTG lub TK płuc. Współpracujemy z oddziałem chorób płuc w przypadkach wymagających hospitalizacji, z oddziałem onkologicznym w przypadkach leczenia raka płuca oraz z torakochirurgiem w przypadku wskazań do leczenia operacyjnego.

W naszych pracowniach diagnostycznych wykonujemy:

 • pomiar objętości i przepływów w drogach oddechowych (spirometria),
 • monitorowanie i leczenie bezdechu we śnie (polisomnografia).

Leczenie i specjalistyczna diagnostyka:

 • choroby obturacyjne (astma, POChP),
 • choroby śródmiąższowe (sarkoidoza, IPF, AZPP),
 • przewlekły kaszel i duszności,
 • testy alergiczne i leczenie przeciwuczuleniowe,
 • kwalifikację do domowej tlenoterapii z koncentratora tlenu,
 • badanie polisomnograficzne obturacyjnego bezdechu we śnie (OBS) i jego leczenie za pomocą protezy powietrznej (CPAP),
 • badanie spirometryczne,
 • konsultacje w przypadkach nieprawidłowego obrazu RTG lub TK płuc.
Spirometria (badanie spirometryczne)

Spirometria to badanie polegające na pomiarze objętości i przepływów w drogach oddechowych. Jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, pozwalające na obiektywną ocenę czynności płuc. Spirometria poza oceną stopnia upośledzenia czynności układu oddechowego, dzięki tzw.próbie rozkurczowej ocenia również odwracalność tych zmian.

Podstawowymi wskazaniami do wykonania spirometrii są:

 • astma oskrzelowa,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • zapalenie oskrzeli,
 • rozstrzenia oskrzeli,
 • rozedma,
 • stan po operacjach klatki piersiowej.

Badanie to przeprowadza się również u osób:

 • z dusznością,
 • z przewlekłym kaszlem,
 • z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych,
 • palących papierosy,
 • narażonych zawodowo na szkodliwe czynniki w pracy: toksyczne gazy, opary, pyły, dym tytoniowy.
Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała

Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała

Specjalista II st. chorób wewnętrznych, II st. chorób płuc

Wybitny lekarz, naukowiec, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych oraz podręczników akademickich, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, twórca i wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Władysław Pierzchała - ZnanyLekarz.pl