Diagnostyka bezdechu we śnie

Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała

Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała

Specjalista II st. chorób wewnętrznych, II st. chorób płuc

Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w Warszawie w 1996 roku. W latach 1990-1996 był Rektorem Śląskiej Akademii Medycznej, a w latach 1989-1990 Dziekanem Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Twórca Katedry i Kliniki Pneumonologii na Wydziale Lekarskim w Katowicach w szpitalu Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach i jej długoletni Kierownik (1994 -2014). Organizator pracowni badań czynnościowych układu oddechowego, polisomnografii i bronchoskopii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Wychowawca ponad 20 specjalistów chorób wewnętrznych i chorób płuc. Promotor doktoratów 19 lekarzy. Recenzent w kilkudziesięciu postępowaniach o nadanie tytułu i stopni naukowych. Współautor kilkunastu podręczników akademickich. Inicjator i współautor krajowych wytycznych postępowania w chorobach płuc (POChP, astma, zapalenia płuc).

Główne zainteresowania naukowe:

  • Patofizjologia oddychania w chorobach układu oddechowego.
  • Zaburzenia oddychania podczas snu (bezdech we śnie).
  • Badania kliniczne nowych leków w astmie, POChP i chorobach śródmiąższowych płuc.

Przynależność do towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Lekarskie
  • Redaktor Naczelny Wiadomości Lekarskich od 1995 roku. (organ PTL).
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (2006 – 2010 i obecnie).
  • Członek European Respiratory Society (od 1989 r.).

Odznaczenia:

  • Medal i Tytuł „Gloria Medicinae” Polskiego Towarzystwa  Lekarskiego (2000 r.)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.)

 

Władysław Pierzchała - ZnanyLekarz.pl