Cennik

 • Cennik usług stomatologicznych
  Wizyta pierwszorazowa z przeglądem stomatologicznym, planem leczenia, RTG pantomograficznym i dokumentacją fotograficzną
  200 zł
  Wizyta kontrolna z przeglądem stomatologicznym
  100 zł
  Wizyta adaptacyjna dzieci
  100 zł
  Plan leczenia
  100 zł
 • Badanie diagnostyczne RTG
  Zdjęcie RTG punktowe (wewnątrzustne)
  40 zł
  Zdjęcie RTG pantomograficzne
  80 zł
 • Profilaktyka stomatologiczna
  Lakierowanie zębów
  150 zł
  Zabezpieczenie wrażliwej szyjki zęba lakierem światłoutwardzalnym (1 ząb)
  50 zł
  Lakowanie zęba stałego (1 ząb)
  150 zł
  Scaling
  150 zł
  Piaskowanie
  150 zł
  Fluoryzacja
  100 zł
  Scaling + piaskowanie zębów + polerowanie + fluoryzacja
  300 zł - 350 zł
 • Stomatologia zachowawcza
  Wypełnienie zęba stałego
  znieczulenie komputerowe GRATIS!
  - ubytek przyszyjkowy
  230 zł
  - wypełnienie I powierzchnia
  280 zł
  - wypełnienie II powierzchnie
  330 zł
  - wypełnienie III powierzchnie
  380 zł
  - wypełnienie IV powierzchnie
  430 zł
  - licówka kompozytowa
  500 zł
  Wypełnienie tymczasowe
  100 zł
  Wypełnienie zęba mlecznego
  200 zł
  Wypełnienie zęba mlecznego (Kolorowe wypełnienia Twinky star)
  250 zł
  Odbudowa zęba zniszczonego/złamanego na indeksie silikonowym
  450 - 500 zł
  Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego przy odbudowie zachowawczej
  300 zł
  Odbudowa zrębu zęba pod pracę protetyczną na włóknie szklanym
  250 zł
  Leczenie demineralizacji ICON (1 ząb)
  200 zł
  Szynowanie włóknem szklanym
  350 zł
 • Endodoncja
  Mikroskopowe leczenie kanałowe
  - 1 kanał
  800 zł
  - 2 kanały
  1000 zł
  - 3 kanały
  1400 zł
  - każdy dodatkowy kanał
  200 zł
  Powtórne leczenie kanałowe (reendo)
  - 1 kanał
  900 zł
  - 2 kanały
  1200 zł
  - 3 kanały
  1600 zł
  Usunięcie złamanego narzędzia lub wkładu koronowo-korzeniowego
  300 zł
  Zamknięcie perforacji
  500 zł
  Leczenie kanałowe w zębie mlecznym
  350 zł
  Dewitalizacja w znieczuleniu z opatrunkiem
  250 zł
 • Protetyka
  Wkład koronowo - korzeniowy indywidualny lany
  350 zł
  Wkład koronowo - korzeniowy indywidualny dzielony
  400 zł
  Inlay/onlay z materiału kompozytowego
  800 zł
  Inlay/onlay z porcelany
  1200 zł
  Licówka porcelanowa
  1600 zł
  Korona porcelanowa na podbudowie Cr-Co (1 punkt)
  1000 zł
  Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu
  1600 zł
  Endokorona kompozytowa
  1000 zł
  Proteza akrylowa:
  - natychmiastowa
  800 zł
  - częściowa
  1100 zł
  - całkowita
  1300 zł
  Proteza szkieletowa na metalu
  1900 zł
  Proteza szkieletowa acetalowa
  2000 zł
  Szynoproteza
  2000 zł
  Podścielenie protezy
  300 zł
  Podścielenie protezy miękkie
  400 zł
  Przecięcie starej korony
  150 zł
  Naprawa protezy (1 punkt)
  200 zł
  Kolejny punkt naprawy
  50 zł
  Dostawienie zęba do protezy
  200 zł
  Korona tymczasowa (1 punkt)
  50 zł
  Szyna relaksacyjna
  350 zł
  Dodatkowe elementy zakotwiczające:
  Zasuwa
  od 600 zł
  Zatrzask
  od 600 zł
  Frezowanie (1 punkt)
  150 zł
  Interlock
  300 zł
  Zęby pełnoguzkowe bądź kompozytowe
  wycena indywidualna po konsultacji protetycznej
  Protetyczne odbudowy ponadstandardowe
  wycena indywidualna po konsultacji protetycznej
 • Chirurgia stomatologiczna
  Konsultacja chirurgiczna
  200 zł
  Usunięcie zęba jednokorzeniowego
  250 zł
  Usunięcie zęba wielokorzeniowego
  300 zł
  Usuniecie zęba zatrzymanego
  600 - 800 zł
  Usunięcie zęba mlecznego
  150 - 200 zł
  Usunięcie zęba trudne (separacja, wykonanie płata)
  400 - 450 zł
  Usunięcie przerostów błony śluzowej (jedna ćwiartka)
  450 zł
  Usunięcie zmiany na błonie śluzowej
  450 zł
  Badanie histopatologiczne
  200 zł
  Resekcja wierzchołka korzenia
  600 - 800 zł
  Plastyka połączenia ustno-zatokowego
  450 zł
  Szycie zębodołu
  100 zł
  Podcięcie wędzidełka
  300 zł
  Wycięcie kaptura dziąsłowego
  250 zł
  Przepłukanie i aplikacja leku w ranie poekstrakcyjnej
  50 zł
  Nacięcie ropnia
  150 zł
 • Implanty stomatologiczne i implantoprotetka
  Implant klasy Optimum Bego Semados®
  2500 zł
  Implant klasy Premium Ankylos®
  3000 zł
  Korona na implancie klasy Optimum
  2000zł
  Korona cyrkonowa na implancie klasy Optimum
  2400 zł
  Korona na implancie klasy Premium
  2800 zł
  Korona cyrkonowa na implancie klasy Premium
  3000 zł
  Proteza na dwóch implantach
  od 3500 zł
  Proteza na czterech implantach
  od 6000 zł
  Augmentacja kostna (syntetyczny materiał kościozastępczy)
  od 3000 zł
  Podniesienie dna zatoki szczękowej
  od 3500 zł
  Odbudowa kości z przeszczepem
  od 3500 zł
 • Ortodoncja
  Konsultacja pierwszorazowa
  250 zł
  Wykonanie modeli diagnostycznych i fotografii cyfrowych
  100 zł
  Opracowanie planu leczenia (analiza modeli, zdjęć RTG)
  200 zł
  Aparat stały metalowy, jeden łuk (Low Profile)
  2800 zł
  Aparat stały ceramiczny, jeden łuk
  3800 zł
  Aparat samoligaturujący metalowy, jeden łuk
  2800 zł
  Aparat samoligaturujący ceramiczny, jeden łuk
  3800 zł
  Dystalizator (pendex)
  1200 zł
  Aparat Hyrax lutowany
  1800 zł
  Aparat Hyrax na płaszczyznach nagryzanych
  1200 zł
  Rotator
  350 zł
  Ekspander
  350 zł
  Aparaty ortodontyczne dziecięce (wyjmowane)
  900 zł
  Maska twarzowa
  500 zł
  Zakotwiczenie szkieletowe (mikro implant ortodontyczny)
  500 zł
  Wizyta kontrolna z aparatem stałym
  200 zł
  Wymiana łuku
  100 zł
  Wizyta kontrolna z aparatem dziecięcym wyjmowanym
  100 zł
  Zdjęcie aparatu stałego (jeden łuk + scaling i fluoryzacja)
  200 zł
  Aparat retencyjny - retainer stały (jeden łuk)
  200 zł
  Aparat retencyjny - retainer ruchomy (jeden łuk)
  400 zł
  Wizyta kontrolna przy założonym retainerze
  80 zł
  Zdjęcie retainera (jeden łuk + scaling i fluoryzacja)
  200 zł
  Szyna nagryzowa na bruksizm dla pacjentów użytkujących aparaty stałe
  200 zł
  Ochraniacz sportowy na zęby dla pacjentów użytkujących aparat stały
  100 zł
  System INVISALIGN
  do wyceny indywidualnej
  Wycisk 1 łuk
  100 zł
  Modele diagnostyczne
  100 zł
  Aparat ruchomy jednoszczękowy
  800 - 900 zł
  Aparat ruchomy dwuszczękowy
  1000 zł
  Aparat miofunkcjonalny
  600 zł
  Utrzymywacz przestrzeni
  400 zł
  Kontrola aparatu ruchomego
  100 zł
  Przeróbka/dopasowanie aparatu ruchomego
  300 zł
  1 zamek metalowy
  100 zł
  Pierścień
  100 zł
  Guziczek podniebienny/językowy
  50 zł
  Aparat stały estetyczny (1 łuk)
  2500 zł
  1 zamek estetyczny
  200 zł
  Łuk podniebienny
  350 zł
  Płyta nagryzowa
  350 zł
  Aparat Hassa
  1800 zł
  Aktywator stały
  1800 zł
  Aparat Pendulum
  1800 zł
  Miniimplant
  500 zł
  Górna płytka retencyjna
  400 zł
  Wizyta kontrolna po zdjęciu aparatu
  200 zł
  Twin Block
  1200 zł
  Kontrola retencji
  150 zł
 • Stomatologia estetyczna
  Wybielanie zębów nakładkowe
  800 zł
  Wybielanie zęba martwego
  350 zł
 • * ostateczny koszt leczenia ustalany jest przez lekarza stomatologa
  koszt leczenia może ulec zmianie ze względów medycznych