Medycyna pracy i medycyna sportowa

Centrum Medyczne Profilaktyka oferuje możliwość przeprowadzenia badań z zakresu Medycyny Pracy (badania wstępne oraz okresowe), a także badania i orzecznictwo z zakresu Medycyny Sportowej.

Dr n. med. Małgorzata Widuchowska

orzecznictwo sportowo-lekarskie

Posiada uprawnienia do orzecznictwa sportowego-lekarskiego - Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.