Diagnostyka USG

W pracowni ultrasonografii dopplerowskiej Centrum Medycznego Profilaktyka nasi lekarze specjaliści przeprowadzają kompleksową diagnostykę USG.  
 

Echokardiografia (UKG)


Badanie znane szerzej jako echo serca to jedno z podstawowych badań w diagnostyce pracy mięśnia sercowego. Wykonuje się je u pacjentów z podejrzeniem wrodzonej wady serca, niewydolności, choroby wieńcowej czy w przypadku zawału. Jest ono niezbędne także u pacjentów ze stwierdzonym długotrwałym nadciśnieniem tętniczym, chorobą osierdzia oraz po przebytych zabiegach na mięśniu sercowym (np. wszczepienie by-passów).

Echokardiografia pozwala ocenić m.in.:

  • budowę serca,
  • ruch mięśnia sercowego oraz jego zastawek,
  • przepływ krwi w naczyniach wieńcowych i największych naczyniach krwionośnych (aorta, żyły główne, żyły i tętnice płucne),
  • przepływ krwi w przedsionkach i komorach serca.

 

USG - Doppler tętnic szyjnych
USG - Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
USG - Doppler tętnic kończyn dolnych
USG - Doppler żył kończyn dolnych
USG - Doppler tętnic nerkowych
USG - Doppler tętnic kręgowych i podstawnej mózgu
USG - Doppler tętnic szyjnych, kręgowych i wewnątrzczaszkowych
USG jamy brzusznej