Diagnostyka EKG

W Centrum Medycznym Profilaktyka, pod nadzorem i w stałej konsultacji ze specjalistą kardiologiem przeprowadzamy pełną diagnostykę elektrokardiograficzną serca.
 

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
 

Typowe wskazania do badania:

 • diagnostyka pacjentów podejrzanych o chorobę wieńcową posiadających nieprawidłowy lub wątpliwy zapis EKG w spoczynku,
 • kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (koronarografii),
 • badanie przesiewowe w grupie osób o wysokim ryzyku zachorowania, celem wykrycia przebiegającej bezobjawowo choroby niedokrwiennej serca,
 • próba oceny zaawansowania choroby wieńcowej w typowym jej przebiegu u chorych z rozpoznaną choroba wieńcową, np. po przebytym zawale serca, po leczenie reperfuzyjnym tzw. balonikowaniu lub wszczepieniu stentów do tętnic wieńcowych oraz po leczeniu kardiochirurgicznym (po CABG, by-passach),
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
 • ocena skuteczności leczenia chorób serca,
 • badanie wykonuje się także celem diagnostyki nietypowych bólów w klatce piersiowej oraz u chorych po wszczepieniu stymulatora serca,
 • kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (np. po zawale serca) i ocena jej wyników,
 • wykonywanie badania u osób zdrowych, ale wykonujących wybrane zawody np. piloci samolotów pasażerskich, kierowcy autobusów pasażerskich itp. oraz uprawiających ryzykowne sporty.

 

24 godzinne monitorowanie EKG (HOLTER)
 

 

Typowe wskazania do badania:

 • diagnostyka zaburzeń rytmu (kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, nierówna praca serca),
 • bradykardia – nieprawidłowo wolna czynność serca, poniżej 50 uderzeń na minutę - wykluczenie zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych,
 • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności (aby potwierdzić lub wykluczyć przyczyny kardiologiczne),
 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego,
 • ocena działania wszczepionych urządzeń (rozrusznik serca, kardiowerter/defibrylator, rozrusznik z funkcją resynchronizacji),
 • choroba niedokrwienna serca  - ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.